Marta Delig – Jestem fizjoterapeutą (tytuł magistra uzyskałam na Collegium Medicum, UMK w Bydgoszczy), posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy z dziećmi. Ukończyłam kilka kursów oraz szkoleń specjalizujących się w tematyce dziecięcej m.in. „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 – 12 miesięcy”, Kurs doskonalący I stopnia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kurs doskonalący w zakresie „Terapii Behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i z zaburzeniami pokrewnymi”, „Kurs pedagogiczny – terapia ręki”. Posiadam również kwalifikacje z zakresu nauki pływania oraz terapii w wodzie. Jestem również nauczycielem w Szkole Policealnej na kierunku Technik Masażysta. Staram się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, by jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy z dziećmi.

Agnieszka Gruszkowska – jestem psychologiem (tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżka specjalizacyjna „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”) oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam również m.in. szkolenia z zakresu mediacji (Uniwersytet SWPS), metody „Dam radę!”; i „Jestem z Ciebie dumny!” (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”. Prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, koncentrując się na kształtowaniu kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Liliana Leśniak – logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, alalią, afazją, dysgrafią, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami genetycznymi. Na pierwszym miejscu w swojej pracy stawiam komfort i dobro pacjenta, dlatego wciąż poszerzam swoją wiedzę na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach. W swojej pracy korzystam z wielu metod, które dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Aleksandra Bielecka – psycholożka, absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ścieżka specjalizacyjna „Mediacje i Negocjacje”. Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu Nauczyciela Psychologa”. Prowadzę konsultacje psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, skupiające się wokół kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwijaniu funkcji poznawczych oraz umiejętności rozpoznawania i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych. Na co dzień pracuję z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Cechuje mnie holistyczne podejście do pracy z dzieckiem dlatego dużą wagę przykładam do konsultacji z rodzicami.