Agnieszka Gruszkowska – jestem psychologiem (tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, ścieżka specjalizacyjna „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”) oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam również m.in. szkolenia z zakresu mediacji (Uniwersytet SWPS), metody „Dam radę!”; i „Jestem z Ciebie dumny!” (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”. Prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, koncentrując się na kształtowaniu kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Liliana Leśniak – logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, alalią, afazją, dysgrafią, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami genetycznymi. Na pierwszym miejscu w swojej pracy stawiam komfort i dobro pacjenta, dlatego wciąż poszerzam swoją wiedzę na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach. W swojej pracy korzystam z wielu metod, które dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Aleksandra Bielecka – psycholożka, absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ścieżka specjalizacyjna „Mediacje i Negocjacje”. Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu Nauczyciela Psychologa”. Prowadzę konsultacje psychologiczne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, skupiające się wokół kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwijaniu funkcji poznawczych oraz umiejętności rozpoznawania i radzenie sobie z emocjami własnymi i innych. Na co dzień pracuję z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Cechuje mnie holistyczne podejście do pracy z dzieckiem dlatego dużą wagę przykładam do konsultacji z rodzicami.

Patrycja Kędzierska – Jestem absolwentką kierunku terapia zajęciowa (licencjat) Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz fizjoterapii (magister) Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Od 2018 roku pracuję z osobami z niepełnosprawnością (Środowiskowy Dom Samopomocy). Następnie w 2021 roku podjęłam pracę w Publicznym Przedszkolu „Tik – Tak” w Gdańsku na stanowisku nauczyciel wspomagający dziecka z autyzmem atypowym, a także pełniłam funkcję koordynatorki Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w powyższej placówce. Na co dzień pracuję jako fizjoterapeutka w OREWie w Pruszczu Gdańskim, głównie posługując się terapią SI, elementami NDT – Bobath i Vojty i skupiając na budowaniu prawidłowego napięcia i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak również rozwijam swoją wiedzę poprzez liczne kursy i szkolenia.
Od 2016 angażuję się również w turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. Prywatnie uwielbiam uprawiać różnorodne sporty, preferuję aktywność na świeżym powietrzu, rozwijające prace manualne z pogranicza sztuki użytkowej oraz kulturę japońską.